Kwaliteit: een balans tussen goede zorg en welzijn

Resultaten van het zorgvrager-tevredenheidsonderzoek 2023

De kwaliteit van contact, de zorg- en dienstverlening en de kennis van onze zorgprofessionals zijn zeer belangrijk. Om hierin inzicht te krijgen maken we gebruik van het kwaliteitssysteem van de coöperatie kwaliteit@. Het kwaliteitssysteem laat zien dat er verantwoorde zorg geboden wordt. Daarin is de stem van de bewoners en van zijn of haar naasten als belangrijkste input vertegenwoordigd.  Kwaliteit@ heeft als doel het Welzijn van bewoners te verhogen en sluit hiermee uitstekend aan bij onze visie. Wil je meer weten over kwaliteit@ neem dan een kijkje op hun website.

Onze kwaliteit is bekroond met:

In januari 2023 hebben wij de 10 klantbelofte van Kwaliteit@ getoetst bij onze bewoners en hun naasten. Wijn zijn erg trots om mee te delen dat onze algehele kwaliteit bekroond is met een 9. Hieronder vinden jullie de beoordeling per klantbelofte. In het kwaliteitsplan/verslag zullen we verder ingaan op de positieve- en verbeterpunten.

10 klantbeloften:

Ik voel me hier thuis
 .

Gemiddeld genomen scoorde we een 8,8 op het onderdeel “ik voel me hier thuis”. In deze categorie werden drie subvragen gesteld. We scoorde een 8,8 gemiddeld op de vraag “ik voel mij veilig en geborgen”. Een 8,4 gemiddeld op de vraag “ik vind het hier schoon en gezellig”. We kregen een 9,1 gemiddeld op de vraag “ik vind de sfeer fijn”.

Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis

Op de vraag “Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis” scoorde we gemiddeld een 8,9. Ook deze categorie is onderverdeeld in drie subvragen. Gemiddeld werd er een 9 gescoord op de vraag “mijn naasten worden gastvrij ont- vangen”. Een 8,8 werd er gescoord op de vraag “Mijn naasten worden gezien en gehoord” en een 8,9 op de vraag “Mijn naasten krijgen persoonlijk aandacht”.

Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden

De gemiddelde score voor deze categorie is 8,9. De categorie is onderverdeeld in drie subvragen. We scoorde een 8,7 op de vraag “Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan”. Een 8,9 is de gemiddelde score op de vraag “Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven”. Op de vraag “ik word gezien en respectvol aangesproken” scoorde we een 9,2 gemiddeld.

Ik krijg passende zorg en ondersteuning

Gemiddeld genomen scoorde we een 9 op het onderdeel “Ik krijg passende zorg en ondersteuning”. Drie subvragen werden gesteld in deze categorie. We scoorde een 8,8 gemiddeld op de vraag “Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden”. Een 9,1 gemiddeld op de vraag “Ik word op een prettige manier ondersteund”. We kregen een 9,1 gemiddeld op de vraag “Mijn behoeften en wensen zijn bekend”.

Ik eet en drink naar wens

Voor deze categorie hebben we een gemiddelde score van 9,1. Ook deze categorie is onderverdeeld in drie subvragen. De vraag “Mijn eten is smakelijk en verzorgd” werd gemiddeld beoordeeld met een 8,9. Een 9,1 gemiddeld op de vraag “Wij eten gezellig samen, bezoek is ook welkom” en een 9,3 op de vraag “Mijn voedsel is veilig gekookt, bewaard en bereid”.

Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn
.
..

In deze categorie hebben we een gemiddelde score ontvangen van 9,2. Deze categorie is onder- verdeeld in drie vragen. Een 9,3 hebben we gemiddeld ontvangen op de vraag “Mijn welzijn staat voorop”. Gemiddeld een 9 op de vraag “Mijn wensen staan centraal” en een 9,4 op de vraag “ik krijg oprechte aandacht”.

Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
.

Gemiddeld hebben we een 8,6 ontvangen in deze categorie. De drie subvragen zijn als volgt beoordeeld. We hebben een 8,6 gescoord op de vraag “Ik word persoonlijk benaderd”. De score op de vraag “Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend” is beoordeeld met een 8,5. En we kregen een 8,6 gemiddeld op de vraag “Mijn afspraken worden nagekomen”.

Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw
.

In deze categorie hebben we een gemiddelde score ontvangen van 9,3. Ook deze categorie is onder- verdeeld in drie vragen. De vraag “Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht” werd gemiddeld beoordeeld met een 9,2. Een 9,3 hebben we gescoord op de vraag “Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten” even als op de vraag “Ik krijg structuur, rust en regelmaat”.

De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
.

De gemiddelde score voor deze categorie is 9,1. De drie onder- liggende subvragen zijn gemiddeld als volgt beoordeeld. Op de vraag “Ik en mijn naasten maken ons geen zorgen en zijn gerust” hebben we gemiddeld een score van 9,1 ontvangen. Een 9,2 op de vraag “De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico’s” en een 8,9 op de vraag “Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid”.

De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier

Gemiddeld genomen scoorde we een 9,1 op het onderdeel “De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier”. We scoorde een 9,1 op de vraag “Ik ervaar de organisatie als transparant en aanspreekbaar”. Gemiddeld ontvingen we een score van 9,2 op de vraag “Ik ervaar werkplezier bij de medewerkers” en een 8,9 op de vraag “Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn”.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Wij voldoen aan alle eisen omtrent het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Voor het kwaliteitsplan/kwaliteitsverslag klikt u hier.

Voor het inspectierapport 2021 klikt u hier.

“Kwaliteit moet je leveren en niet beschrijven”

Open, veilig en vrijwillige zorg
Het Andere Wonen staat voor open communicatie naar de bewoner en hun naasten. Wij zorgen voor een veilig thuis voor onze bewoners. Een veilige omgeving draagt bij aan onze kwaliteit en daarmee het welzijn van onze bewoners. De zorg die wij bieden is afgestemd op de behoefte van onze bewoners. Steeds kijken we weer naar de situatie en passen daar de zorg en activiteiten op aan.

Hiermee voldoen wij ook aan de wet Zorg en Dwang.

Klachtenprocedure
Dagelijks zetten wij ons in om goede zorg en begeleiden te bieden aan onze bewoners. Wij proberen mee te denken in de wensen en behoefte van iedereen. Zijn er ondanks dit toch dingen waar u mee zit of tegen aanloopt? Dan vernemen wij dit graag van u. Loop gerust even binnen  zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing. Mocht u hiermee niet geholpen zijn, dan kunt u hier verder lezen wat u kunt doen.