Kwaliteit

Kwaliteit bij Het Andere Wonen De Compagnie

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Vanuit het kwaliteitskader geldt een verplichting voor het hebben van een kwaliteitsinstrument. Het in beeld brengen van de kwaliteit van het leven en wonen van onze bewoners, naasten en medewerkers, is iets wat in ons dagelijks handelen centraal staat.
Daarom zijn wij ook erg blij met het gekozen instrument.

Het Andere Wonen De Compagnie is aangesloten bij de coöperatie kwaliteit@. De coöperatie heeft als doel het Welzijn van bewoners te verhogen. Het kwaliteitsinstrument sluit uitstekend aan bij onze visie op wonen en leven binnen Het Andere Wonen De Compagnie.

Wat is Kwaliteit@?
Kwaliteit@ is een krachtige kwaliteitsmethodiek en vormt het fundament onder ons woonzorghuis. De methodiek zorgt ervoor dat de kwaliteit binnen Het Andere Wonen de Compagnie wordt verhoogd en geborgd.

Kwaliteit@ biedt ons een kwaliteitsvisie en handvatten om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol te vertalen en toe te passen naar de dagelijkse praktijk middels 10 klantbeloften. Samen met de andere leden vormen we een krachtig lerend netwerk en hebben we een erkend instrument. Helder, krachtig en dichtbij u

kwaliteit van zorg

Welzijn en zorg of zorg en welzijn?
Bij veel zorgorganisaties is het vertrekpunt de zorg voor haar bewoners. Men spreekt er vaak over “zorg en welzijn”. De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ nemen juist het welzijn van onze bewoners als vertrekpunt en spreken liever over “Welzijn en zorg”, waarbij eigen regie en autonomie centraal staan.

Alle disciplines dragen bij aan het welzijn van bewoners. De zorg speelt hierbij een belangrijk rol, maar ook de huishouding, dagbesteding en bijvoorbeeld de keuken dragen daaraan bij.

Pas als alle disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, kan er sprake zijn van kwaliteit in het dagelijkse leven van de bewoners. Deze worden zichtbaar gemaakt in de 10 klantbeloften.

 

10 Klantbeloften

• Hier voel ik mij thuis
• Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis
• Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
• Ik krijg passende zorg en ondersteuning
• Ik eet en drink naar wens
• Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn
• Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
• Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw
• De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
• De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier

RESULTATEN ZORGVRAGER-TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2020:
(gebaseerd op de 10-klantbeloften van Kwaliteit@)

Tevredenheid gemiddeld 8,4
Hier voel ik me thuis 8,3
Ik voel mij veilig en geborgen 8,6
Ik vind het hier schoon en gezellig 8,0
Ik vind de sfeer fijn 8,4
Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 8,5
Mijn naasten worden gastvrij ontvangen 8,6
Mijn naasten worden gezien en gehoord 8,5
Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht 8,5
Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 8,2
Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan 8,1
Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven 8,0
Ik word gezien en respectvol aangesproken 8,5
Ik krijg passende zorg en ondersteuning 8,4
Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden 8,6
Ik word op een prettige manier ondersteund 8,4
Mijn behoeften en wensen zijn bekend 8,3
Ik eet en drink gezond en gevarieerd 8,3
Mijn eten is smakelijk en verzorgd 8,3
Wij eten gezellig samen, bezoek is ook welkom 8,1
Mijn voedsel is veilig gekocht, bewaard en bereid 8,4
Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn 8,6
Mijn welzijn staat voorop 8,8
Mijn wensen staan centraal 8,4
Ik krijg oprechte aandacht 8,6
Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 8,2
Ik word persoonlijk benaderd 8,4
Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend 8,0
Mijn afspraken worden nagekomen 8,2
Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw 8,7
Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht 8,7
Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten 8,9
Ik krijg structuur, rust en regelmaat 8,6
De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 8,6
Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust 8,4
De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico’s 8,8
Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid 8,6
De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier 8,2
Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn op hun vakgebied 8,6
Ik ervaar dat medewerkers van elkaar leren 8,0
Ik ervaar dat medewerkers het iedere dag weer beter willen doen 8,1

Voor het kwaliteitsplan/kwaliteitsverslag klikt u hier.

“Kwaliteit is de basis voor al onze zorg bij Het Andere Wonen De Compagnie!”

Open, veilig en vrijwillige zorg
Het Andere Wonen staat voor open communicatie naar de bewoner en hun naasten. Wij zorgen voor een veilig thuis voor onze bewoners. Een veilige omgeving draagt bij aan onze kwaliteit en daarmee het welzijn van onze bewoners. De zorg die wij bieden is afgestemd op de behoefte van onze bewoners. Steeds kijken we weer naar de situatie en passen daar de zorg en activiteiten op aan.

Hiermee voldoen wij ook aan de wet Zorg en Dwang.

Klachtenprocedure
Bij Het Andere Wonen Vinkel werken we met al onze medewerkers dagelijks aan het verzorgen en begeleiden van onze bewoners. We doen er alles aan om het naar uw wensen te doen, maar waar mensen werken kunnen er soms ook dingen fout gaan. Wij horen het graag als u ergens niet tevreden over bent. Als wij hiervan op de hoogte zijn, kunnen wij ook de juiste stappen ondernemen.
Om dit goed te doen hebben we een klachtenprocedure.